Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία

e banner

Ο στόλος μας αποτελείται από ιδιόκτητο Λεωφορείο 50 θέσεων. Ανάλογα με τις ανάγκες της εκδρομής το γραφείο μας συνεργάζεται με επαγγελματίες που μπορούν να εξυπηρετήσουν οποιαδήποτε ανάγκη σας σε πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Λεωφορείο
Λεωφορείο
Λεωφορείο
Λεωφορείο
Λεωφορείο